Staat probeert sluiting Borssele af te dwingen

De Nederlandse staat probeert in een juridische procedure sluiting van de kerncentrale in Borssele per 1 januari 2004 af te dwingen. Voor elke dag dat de kerncentrale na die datum nog open is, eist de staat van Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ een dwangsom van twee miljoen gulden.

Dat heeft EPZ bevestigd. Het ministerie van Economische Zaken is een civiele procedure begonnen bij de rechtbank in Den Bosch omdat EPZ blijft weigeren de kerncentrale te sluiten. De kerncentrale zou in 2004 moeten sluiten als gevolg van een motie van GroenLinks, die een meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangenomen.

De Raad van State vernietigde ruim een jaar geleden echter het besluit van de overheid om Borssele dan te sluiten. EPZ concludeert uit deze uitspraak dat het energiebedrijf zelf kan bepalen wanneer Borssele gesloten moeten worden. ,,In onze vergunning staat geen einddatum genoemd. Zolang het bedrijfeconomisch verantwoord is, blijft Borssele open'', zegt een EPZ-woordvoerder.

De staat beroept zich op de zogenoemde Elektriciteitsplannen uit 1996 en 1998 waarin EPZ zou hebben ingestemd met sluiting van Borssele in 2003. Maar volgens EPZ hebben de Elektriciteitsplannen geen enkele juridische waarde. ,,Het elektriciteitsplan was een instrument voor sturing van de energievoorziening. Nu de energiesector wordt geliberaliseerd bestaat dat instrument niet meer'', zegt de EPZ-woordvoerder. Hij wijst er op dat Nederland ook elektriciteit ingevoert dat met milieuvervuilende bruinkoolcentrales en met kerncentrales wordt opgewekt. ,,Dan heeft de staat toch boter op zijn hoofd?'' Het ministerie van Economische Zaken wil niet op de kwestie ingaan.

Greenpeace probeert de procedure te beïnvloeden. ,,Wij zijn belanghebbende. De staat laat in deze kwestie nogal wat steekjes vallen. Wij proberen dat te voorkomen'', zegt een woordvoerder.