Rabo kan groen geld niet kwijt

De Rabo Groen Bank moet elke maand enkele miljoenen guldens aan de Belastingsdienst betalen zo lang de bank er niet in slaagt 70 procent van de middelen in groene projecten te beleggen. De Rabo Groen Bank haalde in december vorig jaar bij beleggers zo'n 1,4 miljard gulden op die daarbij gebruik konden maken van een overgangsregeling waarbij over de eerste 100.000 gulden geen vermogensrendementsheffing van 1,2 procent hoefde te worden betaald.

Volgens Rabo Groen Bank hoeft pas in oktober 2002 zeventig procent van de middelen in groene projecten te zijn ondergebracht. Als dat niet het geval is krijgt de bank van het ministerie van financiën geen zogenoemde `groenverklaring' en vervalt de voordelige fiscale behandeling, aldus het ministerie.

De groene Rabodochter verwacht ,,eind dit jaar'' aan de 70 procentsnorm te kunnen voldoen. Zo lang dat niet gebeurt wordt over het percentage van het vermogen dat niet groen is belegd maandelijks 0,2 procent belasting betaald. Van het bedrag dat beleggers bij Rabo Groen Bank onderbrachten hoeft 30 procent niet in groene projecten te worden belegd. Als 70 procent wel `groen' wordt belegd hoeft over die 30 procent geen belasting te worden betaald. Nu is dat wel het geval. Deze zogenoemde `ingroeiregeling', die de `groene' banken met de Belastingdienst zijn overeengekomen, is volgens het ministerie van Financiën bedoeld als ,,stok achter de deur''.

Ook Postbank kampt met het gebrek aan groene projecten.