Omstreden patholoog kan werken

De patholoog-anatoom D. van Velzen is in principe geschikt om in een Nederlands ziekenhuis te werken. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een summier onderzoek naar Van Velzens praktijk in Groot-Brittannië, waar hij vorige maand in opspraak kwam.

In een rapport voor het Britse Lagerhuis werd vastgesteld dat Van Velzen zonder toestemming van ouders op grote schaal organen van overleden kinderen had uitgenomen en opgeslagen voor onderzoek. Ook werd hem verweten dat hij onderzoeksgegevens heeft vervalst. De Inspectie constateert dat de Britse verwijten aan Van Velzen voor een groot deel onbillijk zijn. Zo had het ziekenhuis in Liverpool waar hij de organen opsloeg, al een grote organenverzameling aangelegd vóór zijn komst. Ook meent de inspectie dat de manier waarop hij in Groot-Brittannië te werk ging, vrijwel overeenkomt met de gangbare praktijk in Nederland.

Uit gesprekken met collega's concludeert de inspectie dat Van Velzen ,,onhandig'' is en ,,vastloopt in moeilijke organisatorische situaties''. Daarom zou een benoeming in een Nederlands ziekenhuis gepaard moeten gaan ,,met duidelijke afspraken (-) over taken en verantwoordelijkheden''. Van Velzen werd vorig jaar door het Medisch Centrum Haaglanden op non-actief gesteld als patholoog, nadat hij ook in Canada in de problemen was gekomen.