Nieuwe gevallen van MKZ bij Oene

Het aantal met mond- en klauwzeer besmette bedrijven is vanmorgen met twee nieuwe gevallen in de regio Oene opgelopen tot zeven. Dat heeft het ministerie van Landbouw vanmiddag bevestigd.

Het betreft een runderbedrijf in Tongeren (gemeente Epe) en een geitenboerderij in Terwolde (Voorst). Vanmiddag zou een nog onbekend aantal veehouders in een straal van één kilometer rond de haarden worden geïnformeerd over de aanstaande ruiming van hun bedrijven.

Premier Kok, die vanmorgen met minister Brinkhorst (Landbouw) een bezoek bracht aan de regio rond Oene, sprak van ,,een ramp van nationaal gewicht''.

De aangekondigde protestacties van boeren tegen de preventieve ruiming van bedrijven in een ring rond de besmette en verdachte bedrijven bleven grotendeels uit. Alleen in Garderen werden de bewindslieden vroeg in de morgen opgewacht door boeren die leuzen riepen als ,,moordenaars'' en ,,dierenmoordenaars''. Kok herhaalde later op de morgen in Deventer dat hij het non-vaccinatiebeleid in Europa aan de orde wil stellen. Hij zegde toe dat er voor de getroffen gebieden na de crisis ,,een apart plattelandsbeleid'' komt.

Brinkhorst zei dat hij 100.000 gulden zal overmaken aan een particulier noodfonds voor hulp aan door MKZ getroffen boeren. Het fonds is ingesteld door twee inwoners van Oene, die in de komende dagen een girorekening willen openstellen.

Gisteren zei Brinkhorst na een gesprek met premier Kok dat het kabinet gaat praten over vergoeding van de economische schade. Op grond van berekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) schatte Brinkhorst de kosten voor de voedselproductiesector op ruim een miljard gulden per maand. Deze kosten zijn ,,geen ondernemersrisico'', zei Brinkhorst gisteren.

Alsnog ruiming Sprang-Capelle

De kosten van de ruimingen worden overigens standaard al vergoed via het Diergezondheidsfonds, waarin overheid en bedrijfsleven participeren.

Het ministerie van Landbouw mag vanmiddag alsnog overgaan tot de preventieve ruiming van een boerenbedrijf in Sprang-Capelle. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag verwierp gisteravond in tweede instantie het verbod dat een rechter van het College eerder op de dag had uitgevaardigd. Die oordeelde toen dat dat er eerst bevestiging moest zijn van de verdenking van besmetting met mkz op een bedrijf vlakbij in Sprang. Minister Brinkhorst ging daartegen in beroep onder verwijzing naar de Europese toestemming tot noodenting (als uitgestelde ruiming) rond zowel besmette als verdachte bedrijven.

Naar aanleiding van het aanvankelijke verbod op ruiming liet burgemeester J. Oosterhof van Kampen gisteren in een brief aan Brinkhorst weten niet mee te werken aan de preventieve ontruiming van vijf bedrijven in Kamperveen. Oosterhof wilde eerst de officiële bevestiging afwachten van een positieve uitslag van het veterinaire onderzoek bij het verdachte bedrijf in de gemeente Oldebroek.

Ook een deel van de Tweede Kamer heeft bedenkingen tegen de preventieve ruimingen. Met name CDA en SGP (met veel aanhang in het getroffen gebied rond Oene) verzochten Brinkhorst gisteren te overwegen de Europese instemming tot noodenting aan te wenden om de dieren niet te vernietigen, maar later te slachten voor binnenlandse consumptie. Volgens Brinkhorst zit er echter ,,geen enkele rek'' in de Europese richtlijnen, die noodenting alleen toestaan rond nieuwe haarden en op voorwaarde dat de dieren binnen twee maanden worden vernietigd. Noodenting gebeurt nu rond haarden in Nijbroek en Oene.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil niet preventief gaan vaccineren zonder Europese instemming. Volgens Brinkhorst zou dat ,,economische zelfmoord'' zijn voor de Nederlandse veehouderij, die voor zeventig procent afhankelijk van export binnen Europa. Kamerleden werven in verschillende landen steun voor het opgeven van het non-vaccinatiebeleid. Onder meer in aantal Duitse lidstaten, waaronder Beieren, gaan bij boerenbonden stemmen op om over te gaan tot preventieve vaccinatie.

mkzwww.nrc.nl