NedGraphics boekt kleine winst

De omzet van ICT-bedrijf NedGraphics is vorig jaar met 21 procent gestegen naar 26 miljoen euro (57 miljoen gulden). De groei was vooral toe te schrijven aan acquisities. De winst was met 28.900 euro aanzienlijk lager dan die over 1999, toen 2,3 miljoen euro in de boeken kwam. De winst werd gedrukt door de buitengewone lasten van 1,1 miljoen euro. De winst per aandeel bleef beperkt tot 0,01 euro tegen 1,22 euro het jaar daarvoor.