Marktaandeel voor biologische boer groeit

Het marktaandeel van de biologische landbouw, nu 1,6 procent, zou binnen vijftien jaar kunnen groeien tot 10 à 20 procent.

Tot deze conclusie komt de Raad voor het landelijk gebied in een advies dat vanmiddag zou worden aangeboden aan minister Brinkhorst van Landbouw.

Het marktaandeel dat in 2015 voor de biologische landbouw haalbaar is, verschilt per sector. De biologische melkveehouderij zou een aandeel tussen de 15 en 20 procent kunnen halen, de akkerbouw 15 procent en de overige veehouderij (zoals varkens en kippen) 10 tot 15 procent. Ook na 2015 is volgens de raad ,,forse groei'' mogelijk, maar dat zal mede afhangen van de ontwikkeling in de gangbare landbouw. Zo signaleert P.Nijhoff, voorzitter van de werkgroep die het advies heeft opgesteld, dat de BSE-crisis ,,een impuls'' is voor de vraag naar biologisch gefokt vlees. ,,Biologische koeien hebben door het voedsel dat ze eten geen BSE'', aldus Nijhoff. ,,Maar het MKZ-virus maakt geen onderscheid tussen een normale en een biologische koe.''

De Raad voor het landelijk gebied, die werd ingesteld in 1997, constateert dat er sinds 1999/2000 in Europa ,,een doorbraak heeft plaatsgevonden'' in de vraag naar biologische producten. Stijgende welvaart (biologische producten zijn duurder) en de toenemende aandacht voor de gezondheid spelen daarbij een belangrijke rol.

De sector is, zo blijkt uit een inventarisatie van de raad, enthousiast maar nog ,,inefficiënt en kwetsbaar''. Het aanbod is smal, wisselend en de prijs is hoog.

Om consumenten financieel te stimuleren biologische producten te kopen zou het BTW-tarief moet worden verlaagd naar het zogenoemde nul-tarief, zei voorzitter P.Nijhoff. ,,Maar dit is een actie die alleen op Europees niveau kan worden gerealiseerd, dus we hopen dat de bewindslieden van Financiën zich hiervoor willen inzetten.''

Biologische landbouw maakt gebruik van natuurlijke productiefactoren grond, water en lucht en van kringlopen. Externe middelen, zoals kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt, terwijl medicijnen alleen worden gebruikt om dieren te genezen, en niet om ziekten te voorkomen.

Bij de omschakeling van de traditionele manier van produceren naar biologische productie loopt de melkveehouderij voorop. Door de groei stijgt ook de behoefte aan biologische geteelde voedergewassen. Akkerbouw zou zich meer moeten omschakelen naar de teelt van reguliere voedergewassen, vindt de raad, omdat vanaf 2005 een EU-verplichting van kracht wordt waarbij in de biologische veehouderij alleen nog maar biologisch voer mag worden gebruikt.

Glastuinbouw en de varkenshouderij blijven achter. Ondanks alle inspanningen van de overheid is het aantal varkensboeren dat de overstap maakt naar biologisch produceren, uitermate klein.

De investeringen zijn relatief hoog, en de raad vindt dat de overheid financiële garanties zou moeten geven om varkensboeren over de streep te trekken.