Kamer stelt debat energiesector uit

De Tweede Kamer heeft een plenair debat over privatisering van elektriciteitsnetwerken van regionale energiebedrijven met een week uitgesteld. PvdA en CDA zouden samen een motie indienen waarin op uitstel van de privatisering wordt aangedrongen. Maar coalitiepartijen PvdA en VVD proberen nog tot overeenstemming tot komen over aanscherping van de voorwaarden waaronder wel geprivatiseerd kan worden en het tempo waarin dit kan gebeuren.