Investeren in textiel met een boodschap

Investeringsmaatschappij Active uit Nijmegen heeft even grootse als eenvoudige plannen om de zieltogende textieldrukkerijen in Nederland te redden. ,,In de textiel zijn nooit duidelijke keuzes gemaakt.''

De redder in nood van de Nederlandse textieldrukkerijen heeft eenvoudige plannen. ,,Textiel met een boodschap'', zegt J. de Wilde-de Ligny. De drukkerijen moeten zich meer richten op de markt voor reclame met bedrukte gordijnen, meubelstoffen en handdoeken.

De Wilde-de Ligny is directeur van investeringsmaatschappij Active. Hij heeft de afgelopen maanden al twee Nederlandse textieldrukkerijen overgenomen: Texdeco uit Helmond en Texoprint uit Boekelo. En hij heeft plannen om er dit jaar nog twee bij te kopen. Het is een sector in de verdrukking. Overcapaciteit, grote verliezen en scherpe prijsconcurrentie bepalen het beeld, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

De problemen worden volgens hem vooral veroorzaakt doordat het management van de bedrijven zich te lang heeft gericht op wat er technisch allemaal mogelijk is en nauwelijks oog had voor de wensen bij klanten. Bovendien maken textieldrukkerijen volgens hem de fout op teveel markten en klanten te mikken. ,,In de textiel zijn nog nooit duidelijke keuzes gemaakt'', zegt De Wilde-de Ligny, die de sector kent als adviseur van de textielbedrijven KTV in Eibergen en Love Fashion in Oldenzaal.

Active is eigendom van het Nijmeegse adviesbureau Intunet. Het wil zijn twee aanwinsten samenvoegen op de locatie van Texoprint in Boekelo. Active heeft Texoprint gekocht van het beursgenoteerde Gamma Holding, dat van het bedrijf afwilde omdat het ondanks forse reorganisaties verlies bleef leiden. Midden jaren zestig bood Texoprint nog werk aan duizend mensen, nu aan honderdtwintig. Dat aantal werknemers mag constant blijven, maar de omzet van 33 miljoen gulden moet volgens Active omhoog.

Inmiddels is de productie van Texdeco, door Active overgenomen van Rath & Doodeheefver, verplaatst van Helmond naar Boekelo. Active wil nog meer drukkerijen opkopen. De Wilde-de Ligny zegt dat hij geen belangstelling heeft voor de textieldrukkerijen Swinkels en Hatefa, omdat hun collecties het midden houden tussen het lagere prijssegment van Texdeco en de hogere kwaliteitsproducten van Texoprint. ,,Dan krijg je positioneringsproblemen.''

Ook het bedrijf Lakatex, dat te koop is gezet door Blijdenstein-Willink, is volgens De Wilde-de Ligny ,,meer van hetzelfde''. De belangrijkste overnamekandidaat lijkt daarom KTV. Opmerkelijk in dit verband is dat de bedrijfscomplexen van Texoprint èn KTV, gevestigd in het naburige Eibergen, verkocht zijn aan dezelfde projectontwikkelaar. Die heeft met beide bedrijven de afspraak gemaakt dat ze over een aantal jaren verhuizen. Dat past in de plannen van De Wilde-de Ligny om over een aantal jaren in de regio Twente een nieuwe textieldrukkerij te bouwen.

Het vernieuwde Texoprint, dan waarschijnlijk uitgebreid met KTV (80 werknemers, omzet 15 miljoen), moet in de ogen van Active het boegbeeld van de textieldrukkerijsector worden. De Wilde-de Ligny droomt al van ,,satellietbedrijven'' in Nederland en andere landen in Europa. Active kijkt naar kansen in Duitsland waar ook overcapaciteit heerst.

Active zegt voor de bundeling en internationalisering van de textielbedrijven de komende vijf jaar ruim 20 miljoen gulden nodig te hebben. Dit geld komt volgens De Wilde-de Ligny van investeerders die nog tot dusver geen belangen in de textiel hebben. Behalve door bundeling van bedrijven moet ook een breder productenpakket de textieldrukkerijen uit het dal halen. De binnenkant van gordijnen, parasols, zonwering; Active ziet mogelijkheden op de corporate identity markt. Samen met een meubelbedrijf uit Breda is voor dit doel een joint-venture opgericht. Active wil uiteindelijk 30 procent van de omzet uit deze activiteiten halen. Vakbondsbestuurder Katerberg van de CNV Bedrijvenbond is blij met de bemoeienissen van Active. ,,Op zich zijn de plannen goed. Als er niet wordt samengewerkt gaan er vanzelf nog meer bedrijven ten onder'', stelt hij.

    • Martin Steenbeeke