`Hausse in export na tip uit ministerie'

Boeren en veehandelaren die in de uren voorafgaand aan het vervoersverbod op 13 maart nog een groot aantal dieren hebben geëxporteerd, zijn volgens C. van Gisbergen van boerenorganisatie LTO getipt vanuit het ministerie van Landbouw.

Van Gisbergen, voorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LTO noemt dit de ,,meest waarschijnlijke'' verklaring voor de recordexport van 34.000 levende dieren naar de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vlak voor het verbod. Volgens gegevens van het ministerie van Landbouw van Noordrijn-Westfalen gaat het vooral om varkens uit Gelderland en Noord-Brabant, gebieden die door mond- en klauwzeer getroffen zijn.

Van Gisbergen: ,,Wij hebben als LTO wekenlang gepleit voor een vrijwillige im- en exportstop van vee. Ik heb nog in het weekeinde, voorafgaande aan het vervoersverbod op dinsdag 13 maart, iedereen opgeroepen om weg te blijven uit het buitenland. Nu blijkt dat er vlak vóór het vervoersverbod inging, massaal is gereden. Dit kan ik nooit goedkeuren. Elke paniekerige beweging brengt extra risico's met zich mee voor de sector in Nederland.''

Minister B. Höhn van Landbouw van Noordrijn-Westfalen heeft om opheldering gevraagd over de transporten vanuit Nederland, die volgens het Animo-registratiesysteem van de Europese Unie plaatshadden op 13, 14 en 15 maart. Volgens het Nederlandse ministerie van Landbouw gaat het om transporten op 13 maart, uitgevoerd vóór het vervoersverbod inging. De gegevens zouden echter pas op 14 en 15 maart zijn ingevoerd in het Animo-systeem.

Het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) zegt dat, als met voorkennis gehandeld is, sprake is van ,,onverantwoord handelen''. De PVV-woordvoerder: ,,Wij willen opheldering. De rol van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) is niet duidelijk. Volgens ons moet een exportcertificaat 48 uur van te voren worden aangevraagd bij de RVV. Je kunt niet 's ochtends een aanvraag doen en meteen een certificaat krijgen.'' Volgens het ministerie is er voor levende dieren geen 48 uur wachttijd. De woordvoerder: ,,De regel is: wie vóór 14.00 uur aanvraagt, mag de volgende dag vertrekken. Hoe het precies gegaan is rond 13 maart, is giswerk. Dat moeten we uitzoeken.'' Voorzitter W. van den Brink van de Nederlandse Vereniging van Varkenshouders gelooft niet in een lek op het ministerie. Van den Brink: ,,Dan had ik het geweten, zo eenvoudig is het. Ik denk dat men iets voelde aankomen. Het verbod hing in de lucht.''