FNV: beloning van prestaties op achtergrond

Bedrijven proberen tijdens CAO-onderhandelingen nauwelijks meer prestatiebeloning in te voeren. Ook buiten CAO's doen ondernemingen dit jaar maar weinig om nieuwe vormen van loon naar werken ingevoerd te krijgen.

Dat constateert de FNV in een evaluatie van de CAO-onderhandelingen die dit jaar zijn gevoerd. ,,Prestatiebeloning lijkt over het hoogtepunt heen'', zei FNV-bestuurder H. van der Kolk gisteren. Winstdelingsregelingen komen wel op grote schaal voor, maar op verdergaande regelingen dringen de werkgevers niet aan. Werkgevers waren vorig jaar nog enthousiast over het feit dat prestatiebeloning leek op te rukken.

Volgens Van der Kolk is daarvan geen sprake meer. De turbulentie op de aandelenbeurzen is volgens hem mogelijk een van de oorzaken. Bovendien blijkt het voor bedrijven veel lastiger te zijn dan ze verwachten om prestatiebeloning in te voeren. ,,De bazen en baasjes in de bedrijven moeten toegerust zijn om hun mensen goed te kunnen beoordelen. Dat blijkt ingewikkeld te zijn.''

Daar komt bij dat een fiscaal gunstige regeling voor flexibele beloning, zoals minister Vermeend (Sociale Zaken) vorig najaar had aangekondigd, op zich laat wachten. De ministeries van Sociale Zaken en Financien hebben er onenigheid over hoe een dergelijke regeling er uit moet zien en of dit niet te veel geld gaat kosten.

In elf zogeheten coördinatie-CAO's, van de 43 die dit jaar afgesloten moeten worden, heeft gemiddeld vier procent loonsverhoging binnengehaald. ,,Vragen is krijgen'', zo kenschetste Van der Kolk de resultaten tot nu toe. Uitschieter is de bouwsector, waar een loonsverhoging van vijf procent plus een resultaat afhankelijke beloning van twee procent is afgesproken.

In sommige sectoren is en wordt nog stevig onderhandeld, maar de vakbonden lijken over de hele linie vrij gemakkelijk hun eisen binnen te halen. ,,Voor ons een teken dat we verantwoorde eisen stellen en dat we zeker niet te veel vragen'', aldus Van der Kolk. Een brief waarin minister Vermeend (Sociale Zaken) vorige week de sociale partners opriep om de lonen te matigen, noemde Van der Kolk ,,paniekvoetbal, die als olie op het vuur werkt''. Van der Kolk verwacht voor 2002 opnieuw een looneis van vier procent. De vakcentrale is tevreden met de afspraken die zijn gemaakt in CAO's over de de combinatie van arbeid en zorg, zoals kinderopvang en zorgverlof. Dit leidt er volgens Van der Kolk toe dat over een paar jaar in feite de vierdaagse werkweek is ingevoerd.