De Kamer is even uitvergaderd

Paars is uitgeregeerd, zegt de oppositie, wijzend op het geringe aantal vergaderingen van de Tweede Kamer. Maar er is ook sprake van seizoensinvloeden.

De Tweede Kamer vergadert niet vandaag. Althans, niet plenair, wel in Commissies. Oorzaak: er valt niets te vergaderen, het ontbreekt aan nieuwe wetgeving die rijp is voor afrondende beraadslagingen.

Niet alleen de Kameragenda van vandaag oogt kaal. Gisteren was het niet veel beter en morgen zal de agenda evenmin uitpuilen. Het blijft bij enkele `kleinere onderwerpen', zoals maatregelen tegen euro-vervalsers en TBS voor jeugdige delinquenten, waarvoor krap een uur spreektijd is ingeruimd. Zonder een Volendam-rapport dat onmiddellijk leidt tot `koppen rollen', zonder mond- en klauwzeer zou Den Haag Vandaag een zware dobber hebben gehad aan het traceren van alternatieve spanningshaarden.

Een blik op de plenaire agenda's van de afgelopen weken geeft een zelfde beeld. Een wijziging van de Woningwet hier, een interpellatiedebatje over onderwijs daar - en meestal klaar vóór het diner. En de komende weken? Half april de `verhuizing' van Vianen (van Zuid-Holland naar Utrecht), twee weken later het rapport-Oosting over Enschede. Veel meer is er nog niet bij de Kamervoorzitter aangemeld.

,,Paars is uitgeregeerd'', zeggen de oppositieleiders De Hoop Scheffer (CDA) en Rosenmöller (GroenLinks). ,,Onzin'', zegt De Graaf van regeringspartij D66: ,,Alsof de kwaliteit van het politieke werk slechts valt af te meten aan de hoeveelheid nieuwe wetgeving die de Kamer passeert.'' Een weinig gevulde Kameragenda ,,komt wel vaker voor in deze tijd van het jaar'', voegt de woordvoerder van voorzitter Van Nieuwenhoven eraan toe.

Dat de Kamer nog slechts enkele grote daden van het tweede paarse kabinet te verwachten heeft (begroting 2002, `het huwelijk'), valt moeilijk te maskeren. In zoverre heeft de oppositie gelijk. PvdA-fractieleider Melkert zei het anderhalve week geleden nog op zijn partijcongres: ,,De doelstellingen van het regeerakkoord [zijn] na drie jaar al ruimschoots gehaald.'' Begrotingstekorten zijn omgeslagen in (bescheiden) overschotten, de belastingherziening 2001 is betrekkelijk soepel tot stand gebracht, een nieuwe Vreemdelingenwet treedt volgende week in werking, de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is begonnen aan een jarenlange tournee langs de `mede-overheden', de omstreden invoering van rekeningrijden is veilig geparkeerd bij de externe adviseur Roel Pieper.

Andere paarse paradepaarden zijn deze kabinetsperiode nauwelijks nog te verwachten. ,,Belangrijke debatten worden op de lange baan geschoven'', concludeert CDA'er De Hoop Scheffer. ,,Het WAO-probleem zal voor de verkiezingen niet meer worden aangepakt. We wachten op een advies van de commissie-Donner, gevolgd door een SER-advies, zodat de Kamer hierover pas ver in het najaar weer te spreken kan komen. Dat is te laat voor maatregelen. De WAO wordt doorgeschoven naar een volgend regeerakkoord.''

GroenLinks-leider Rosenmöller ziet vergelijkbaar lange-baanwerk bij de discussie over een nieuw verzekeringsstelsel voor de gezondheidszorg. ,,Het enige wat we nog te verwachten hebben, is een `bouwstenen-notitie'. De paarse partijen kunnen het hierover absoluut niet eens worden. Het zorgstelsel kraakt aan alle kanten, maar duidelijke maatregelen zullen nog wel een jaar of twee, drie op zich laten wachten.''

D66-leider De Graaf beoordeelt de opvattingen uit de oppositiebanken als ,,makkelijke praat''. Hij verwijst naar de `Wet van de Beleidsaccumulatie' die de bestuurskundige In 't Veld ooit heeft geformuleerd: ,,Als het parlement te weinig wetsvoorstellen te behandelen heeft, klinkt al snel: waar blijft de nieuwe wetgeving? En als er veel aan de orde is, hoor je: het is niet goed, het moet ánders. Conclusie: de roep om méér beleid zal altijd klinken.''

De Hoop Scheffer en Rosenmöller werpen tegen dat het hen niet louter om nieuwe wetgeving is te doen. Zij menen dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) vervroegd uit China moet terugkeren, om het conflict bij de Spoorwegen te helpen bezweren. De Hoop Scheffer: ,,De minister kan wel zeggen dat ze geen mogelijkheden heeft om rechtstreeks bij de NS in te grijpen, maar dan gaat ze voorbij aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De minister en de Kamer moeten opkomen voor de belangen van reizigers. Dat doe je niet vanuit China, dat doe je door actief in gesprek te zijn met alle betrokkenen, inclusief het parlement.''

Rosenmöller zal komende zaterdag, op het congres van zijn partij in Zwolle, opnieuw een lans breken voor meer debatten tussen kabinet en fractieleiders in de plenaire Kamerzaal. Het is een suggestie die vaker en ook elders veelvuldig is gedaan, maar die tot dusver nauwelijks wortel heeft willen schieten. Rosenmöller: ,,In de samenleving woeden discussies over Jorge Zorreguieta, over de Zalmnorm die investeringen in zorg en onderwijs tegenhoudt, over het conflict tussen de NS-directie en het personeel. Maar als de Kamer daarover wil praten, krijg je te horen: `wacht maar af', of `daar gaan wij niet over'.''

De woordvoerder van voorzitter Van Nieuwenhoven wijst erop dat de Kamer wel vaker in de maanden maart en april volgens het `lichte schema' vergadert, wat betekent dat er op woensdagmorgen en op avonden vaak geen vergaderingen zijn geagendeerd. Het hangt samen met het `ritme' van het parlementaire jaar. In de periode van oktober tot december staan begrotingsbehandelingen centraal, waardoor andere onderwerpen kunnen doorschuiven naar januari en februari. De eerste voorjaarsmaanden gelden vervolgens als rustig, waarna de agenda in mei en juni weer voller raakt. Een licht vergaderschema is niet uitzonderlijk, kortom. Maar het huidige schema is ,,vederlicht'', klinkt het in de oppositiefracties.

    • Gijsbert van Es