Amvest doet aan stadsvernieuwing

Amvest gaat zich richten op stadsvernieuwing in voor- en naoorlogse wijken in de grotere steden. De komende jaren verwacht de belegger in woningen een stijgende vraag naar dure huurwoningen. Amvest is eigendom van het pensioenfonds voor de zorg PGGM en verzekeraar Aegon. Het woningbezit van Amvest steeg vorig jaar van 2,4 naar bijna 3 miljard gulden. Het aantal huizen nam toe van 10.736 naar 11.782. Het totale rendement bedroeg 19,2 procent.