Winst BNG één miljoen hoger

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft vorig jaar de nettowinst zien stijgen met een miljoen tot 231 miljoen euro (508 miljoen gulden). De bedrijfslasten kwamen 6 miljoen hoger uit op 49 miljoen euro. De baten namen met 7 miljoen toe tot 279 miljoen euro. De BNG keert over 2000 evenveel dividend uit als over 1999, namelijk 100 miljoen euro. Voor 2001 verwacht het bedrijf een lichte daling van het operationele resultaat. De bank is voor de helft eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap en voor de andere helft is in handen van het rijk.