Verheugen terughoudend jegens Turkije

Europees commissaris Günter Verheugen (Uitbreiding) heeft gisteren voorzichtig gereageerd op de plannen van de Turkse regering voor politieke hervormingen. Als Turkije wil voldoen aan de politieke criteria voor lidmaatschap van de Europese Unie, moet het zich volgens hem meer inspannen.

Turkije is kandidaat-lid van de Europese Unie, maar over toetreding wordt formeel nog niet onderhandeld. Volgens Verheugen zijn de Turkse plannen voor afschaffing van de doodstraf en voor de garantie van de culturele rechten van Koerden nog onvoldoende. De Eurocommissaris noemde de Koerden niet bij name, maar sprak over ,,alle burgers ongeacht hun afkomst''.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ismail Cem, heeft het nationale programma van zijn regering gisteren in Brussel gepresenteerd. De afschaffing van de doodstraf is een doel op langere termijn, waarover het Turkse parlement uiteindelijk moet beslissen.

De EU wil dat de Koerden in Turkije het recht krijgen op televisie en onderwijs in hun eigen taal. Verheugen prees het Turkse plan wel als ,,een beginpunt'' voor de omvorming van Turkije in een moderne democratie.