Spoorwijzer

In het redactioneel commentaar `Spoorwijzen' (NRC Handelsblad, 13 maart) gaat u er van uit, dat het verzet van het NS-personeel vooral gericht is tegen het `rondje om de kerk'. Blijkens enkele reacties van NS-medewerkers is er meer aan de hand.

Onlangs stond in deze krant een kaartje dat duidelijk maakte welke trajecten voor NS rendabel, respectievelijk onrendabel zijn. Het rijdende NS-personeel denkt dat door de koppeling van mensen aan trajecten de uitverkoop van de onrendabele lijnen wordt voorbereid: NS kan dan lijnen én mensen `in de aanbieding' doen. Het waarschijnlijke gevolg daarvan – waarvoor het NS-personeel natuurlijk niet warm loopt – is verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor de mensen die afgestoten worden. Ik vermoed dat voor een dergelijk doel bij geen enkel bedrijf de in het commentaar bepleite `flexibele en open instelling van het personeel' te vinden zal zijn.

    • Lau Kanen