Speaker's Corner

Het artikel `Een a-typisch park voor a-typische mensen' (NRC Handelsblad, 3 februari) geeft een verkeerd beeld van Speaker's Corner in Singapore. Sprekers in Speaker's Corner zijn niet verplicht het onderwerp te vermelden waarover ze willen spreken. Er wordt hen enkel gevraagd naam en identiteitskaartnummer op te geven wanneer ze zich inschrijven, om er zeker van te zijn dat alleen Singaporese burgers spreken in Speaker's Corner.

Meningen worden overigens niet alleen uitgedrukt in Speaker's Corner. Er bestaat een groot aantal kanalen in Singapore waar men zijn mening kan uiten. Een kort verblijf in het land is voldoende om zich een idee te vormen van het groot aantal lezersbrieven dat naar de kranten verstuurd wordt, van de debatten op televisie waar mensen vrijuit kunnen reageren en kritiek geven op bepaalde onderwerpen en het regeringsbeleid, en van de vaak levendige debatten in het Parlement door parlementsleden, ook van oppositiepartijen, die vrij verkozen worden door de Singaporezen, blijkbaar zonder enige vrees.

    • Raad van de Ambassade van Singapore
    • Peter Chong