Personalia

Prof. dr. J. van Eijndhoven is met ingang van 1 juli benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij volgt dr. H. van der Molen op, die met pensioen gaat. Jos van Eijndhoven (1947) is sinds 1991 directeur van het Rathenau Instituut. Zij studeerde scheikunde in Leiden en werkte van 1975 tot 1991 als docent chemie en samenleving aan de Universiteit Utrecht. Van Eijndhoven is de tweede vrouw aan de top van een Nederlandse universiteit. De vroegere staatssecretaris Y. van Rooy is collegevoorzitter van de Katholieke Universiteit Brabant.