NS-directie krijgt gelijk van rechter

De directie van de NS hoeft de invoering van de nieuwe dienstregeling niet op te schorten. Dat heeft de president van de rechtbank in Utrecht vanmorgen bepaald. De CNV Bedrijvenbond had zaterdag in een kort geding geëist dat de directie zich zou conformeren aan het uitgangspunt van de commissie-Blankert/Stekelenburg. Die wilde ,,alle deadlines van tafel'' om een open gesprek te kunnen voeren over de verstoorde verhoudingen.

President H. Brouwer van de rechtbank stelde vanmorgen: ,,Onder deze omstandigheden kan gelet op de tijdsperiode die NS nodig heeft voor de invoering c.q. aanpassing van een nieuwe dienstregeling en mede ter voorkoming van wanorde op het spoor, niet worden gevergd dat zij de nieuwe procesvereenvoudiging met ingang van 10 juni aanstaande uitstelt dan wel opschort.'' De president gaf aan dat de directie goed had gemotiveerd waarom dat niet meer kan.

Namens FNV Bondgenoten reageerde G. Hardeveld met de aankondiging: ,,Wij gaan ons beraden of deze juridische uitspraak ook voor ons consequenties heeft.'' Hij doelt daarmee op de geplande stakingen van maandag. De vakbond van machinisten en conducteurs, de VVMC, gaat volgens H. Vankan ,,gewoon door met de voorbereiding van acties''.

N. Döbken, hoofd NS Reizigers zei: ,,Het is een misverstand dat we de dienstroosters nog voor 10 juni zouden kunnen aanpassen. Als hoofd planning ben ik blij dat dat uit de wereld is geholpen. Wij zeggen: laat een commissie aan de slag gaan die het nut en de noodzaak van de procesvereenvoudiging onderzoekt. Dat kan ook de commissie-Blankert/Stekelenburg zijn.''

In de richting van de bonden waarschuwde hij alvast: ,,Op het moment dat er nu weer acties tegen ons gericht zijn, staan we sterk. Als iemand nu weer een kort geding tegen ons aanspant of gaat staken om deze redenen, heeft diegene er niet lang plezier van. Dat kan gewoon niet. Dan nemen we juridische stappen.''

ACHTERGROND: pagina 2