Mond-en klauwzeer 1

De laatste weken is veel te doen geweest over het wel of niet vaccineren van vee teneinde de huidige epidemie de kop in te drukken of een toekomstige te voorkomen.

Het belangrijkste argument om niet te vaccineren is het feit dat er na vaccinatie geen onderscheid meer is te maken tussen een besmet en een gevaccineerd dier.

Met de huidige stand van de biotechnologie moet het toch mogelijk zijn om een entstof te produceren die d.m.v. een speciale test (essay) onderscheid kan maken tussen een gevacinneerd of een besmet dier. Zo kan met behulp van recombinante DNA-technieken een entstof gemaakt worden die slechts een subset van de virus envelope-proteïnen bevat. Dit zal dan leiden tot voldoende immuniteit voor het MKZ-virus.

Een speciale test kan dan later aantonen dat een getest dier slechts antistoffen voor een subset van de virusproteïnen in zich had. De betrouwbaarheid van deze entstof/essaytest is nog te verbeteren door aan de entstof `marker-eiwitten' toe te voegen waarvoor ook op antistoffen getest kan worden.

De onwikkeling van dergelijke entstoffen (voorzover men hiermee nog niet begonnen is) zal vermoedelijk enige tijd in beslag nemen en er zal een prijskaartje aan hangen.

Maar het eindresultaat zal zijn dat we de huidige heilloze weg van niet-inenten overboord kunnen zetten en toch een onderscheid kunnen maken tussen besmetting en inenting.

    • Sipke de Wal