Méér Indiërs kunnen een brief schrijven

Het aantal alfabeten stijgt in India, met name in het zuiden, zo blijkt uit de recente volkstelling. Daarmee groeit het bewustzijn van de wereld. Wie geletterd is kan een klacht indienen.

Met glimmende gezichten zitten twaalf mensen op de koele cementvloer van het dorpshuis. Acht vrouwen, vier mannen, meest kastenlozen. Ze hebben net te horen gekregen dat ze zijn geslaagd voor het `examen': een test waarin ze de namen van zichzelf en hun kinderen hebben moeten schrijven, een rekensom hebben moeten oplossen en een verhaal van tien regels hardop hebben gelezen. Volgende week zondag krijgen ze een diploma, overhandigd door een coördinator van `Adri', een organisatie in Patna die zich toelegt op alfabetisering in Bihar.

Het is belangrijker dan deze twaalf personen beseffen. Want zojuist werd uit de voorlopige uitslagen van de algemene volkstelling bekend dat Bihar het grootste aantal analfabeten van India telt. Amper een op de twee Bihari's kan lezen en schrijven, wat neerkomt op 50 miljoen analfabeten in één enkele deelstaat.

In de andere deelstaten is de situatie minder verontrustend. Hoe zuidelijker je gaat in India, des te meer mensen kunnen lezen en schrijven. In de meest zuidelijke deelstaat Kerala is het percentage alfabeten zelfs 93. Dankzij deze zuidelijke staten komt het algemene alfabetisme-percentage van India nu op 65, wat ten opzichte van tien jaar geleden al een enorme vooruitgang is. Volgens de volkstelling van 1991 kon maar 52 procent Indiërs lezen en schrijven.

Volgens de census die net is afgerond wonen per 1 maart dit jaar 1.027.015.247 mensen in India. Dat is bijna 17 procent van de wereldbevolking, en een toename in tien jaar van 181 miljoen, evenveel als alle inwoners van Brazilië.

Ook hier is er een opmerkelijk verschil tussen het noorden en het zuiden van India.

Het kleinste aantal baby's werd geboren in de zuidelijke staten, waar ook de verhouding tussen jongens en meisjes natuurlijker is, bijna een jongen op een meisje. In een noordelijke staat als Haryana zijn er maar 8 meisjes op tien jongens. Kennelijk zijn hier veel vrouwen die naar het dichtbij gelegen Delhi gaan voor een vroegtijdige vaststelling van het geslacht van de foetus en een eventuele abortus als het een meisje betreft. Een abortus is nog steeds de goedkoopste manier om aan gezinsplanning te doen: het kost 500 Rs, omgerekend 25 gulden met, als je de advertenties mag geloven, gegarandeerde schone lakens en nazorg van wel drie dagen.

De twaalf mensen op de stenen vloer in het dorpshuis in Bihar hebben alle reden om te glunderen. De census heeft namelijk weer eens de samenhang getoond tussen het vermogen om te lezen en te schrijven, en de houding die men aanneemt tegenover de wereld. Wie een brief kan ontcijferen, kan ook een klacht indienen, een telefoon gebruiken, een aanmaning begrijpen en de weg vinden naar instellingen die rechtvaardigheid beloven.

Met alfabetisme komt bewustzijn, zegt een slogan van `Adri', en van de acht vrouwen die het examen hebben gehaald mag worden verwacht dat zij hun dochters naar school zullen sturen.

    • Anil Ramdas