ICT-partners dicht bij fusie

De eerder aangekondigde fusie tussen de ICT-dienstverleners Management Share en SRC Caledon hangt nog op de financiering. Over de voorwaarden zijn de toekomstige partners het eens geworden. Zij verwachten dat op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt over ,,het benodigde werkkapitaal''. Bij de besprekingen hierover is ook zakenpartner World Commerce Online (WCO) betrokken.