Geen visakkoord EU-Marokko

Onderhandelingen tussen de Europese Commissie en Marokko over een visserijakkoord zijn gisteren definitief mislukt. De Europese Commissie wil nu geld beschikbaar stellen voor de sloop van enkele honderden Spaanse en Portugese vissersschepen die op basis van een eind 1999 afgelopen Europees-Marokkaans akkoord in de Marokkaanse wateren mochten vissen. Over een nieuw visserijakkoord werd tussen Brussel en Rabat al meer dan een jaar onderhandeld.

,,Ik betreur dat geen akkoord is bereikt'', zegt Eurocommissaris Fischler (Landbouw en Visserij). ,,De EU is ver gegaan om aan de Marokkaanse belangen tegemoet te komen en in het bijzonder de ontwikkeling van een eigen visserijsector.'' Breekpunten waren met name de financiële vergoeding en de vermindering van visrechten voor diverse soorten vis. Marokko vroeg 90 miljoen euro per jaar voor de komende drie jaar. De EU bood ruim 60 miljoen euro per jaar. De EU wilde helpen een Marokkaanse viserijsector te ontwikkelen door technische steun, hulp bij de bouw van havenfaciliteiten en scholingsprogramma's. Ook had de EU aangeboden dat de meeste Spaanse en Portugese schepen hun vis in Marokkaanse havens aan wal zouden brengen. De Marokkaanse minister Said Chbaatou zei gisteren dat zijn land tot onderhandelen bereid blijft.

De eerste vraag die volgens Fischler de Europese ministers van Visserij nu moeten beantwoorden is hoe de vloot van getroffen vissers moet worden geherstructureerd. Ongeveer 400 Spaanse en Portugese visserschepen waren in de Marokkaanse wateren actief, toen op 30 november het visserijakkoord afliep. Sindsdien hebben de vissers 80 miljoen euro aan financiële compensatie gekregen.

Fischler wil de compensatieregeling, waarvan het meeste door Brussel wordt betaald, nog in elk geval tot eind juni verlengen. De mislukking van de Europees-Marokkaanse onderhandelingen komt juist na de publicatie van een `Groenboek' van de Europese Commissie over de toekomst van de Europese visserij. Een van de onderdelen van het discussiestuk is vermindering van de vissersvloot.

    • Hans Buddingh'