Geen claim na vissersblokkade

Deltalinqs, de overkoepelende organisatie van Rotterdamse havenondernemers, legt geen collectieve claim neer bij de vissers die begin maart de monding van de Nieuwe Waterweg blokkeerden tegen het tijdelijke verbod op kabeljauwvangst. Dat heeft Deltalinqs besloten. Door de blokkade was de Rotterdamse haven bijna tien uur lang afgesloten. Tientallen schepen konden de haven niet meer in of uit, wat tonnen inkomstenderving tot gevolg had en wereldwijd vaarschema's in de war gooide. Wel onderstreept Deltalinqs dat individuele bedrijven alsnog een claim kunnen indienen.