Doorbraak bij kleinmetaal

De werkgevers in de kleinmetaal hebben de vakbonden uitgenodigd een dezer dagen weer te gaan praten over een nieuwe CAO. In een brief zegt de werkgeversorganisatie FWM nieuwe voorstellen te willen doen op het gebied van loon, scholing en zeggenschap over werktijden. Dat heeft FNV Bondgenoten vandaag gezegd. De FNV-bond wil zo spoedig mogelijk praten, maar schort de acties nog niet op. CNV Bedrijvenbond beraadt zich nog op de uitnodiging.