Doof voor advies

Sinds de fatale brand van Nieuwjaarsnacht in de bar Het Hemeltje was de voortzetting van de burgemeestersloopbaan van de 61-jarige Frank IJsselmuiden ongewis geworden. Het college onder zijn leiding had zich, zo bleek al snel, tamelijk doof gehouden voor waarschuwingen van de eigen preventieambtenaar over tekortschietende brandveiligheid bij het Hemeltje. Vandaag besloot hij na een compromitterend rapport over het bestuurlijke optreden van Burgemeester en Wethouders in Volendam dat het genoeg was geweest.

Ironisch genoeg was het IJsselmuiden zelf geweest die zich na zijn aantreden in Volendam in 1995 voorstander betoonde van een betere preventie in de horeca. Hij drong aan op de aanstelling van een preventieambtenaar bij de brandweer. De gemeenteraad zag aanvankelijk niet zo de noodzaak om daar geld voor beschikbaar te stellen. Maar in de loop van 1999 kreeg de CDA-burgemeester zijn zin, de speciale veiligheidsfunctionaris, brandweerman De Bont, kon aan de slag. De Bont waarschuwde bij herhaling, benadrukte de onveilige situatie in diverse bars, in het bijzonder in de bewuste vkroegen van Veerman, aan de haven van Volendam.

Het door IJsselmuiden geleide college bleek daar opvallend weinig belangstelling voor op te kunnen brengen, er gebeurde niets. Zelfs een alarmkreet dat een vluchttrap achter de drie boven elkaar gehuisveste bars ontbrak, sorteerde geen effect.

Tijdens de brand in het Hemeltje in het begin van de nieuwjaarsnachts kwam niemand op het idee om de burgemeester die in Edam woont, te waarschuwen. IJsselmuiden verliet haastig de visite thuis omdat hij zoveel sirenes hoorde van hulptroepen op weg naar de dijk.

Tijdens de nasleep van de ramp in Het Hemeltje baarde IJsselmuiden eveneens enkele keren opzien. Zo nam hij voor het oog van de camera's, glimmend van plezier, een telefonische gelukwens in ontvangst van Commissaris van de Koningin Van Kemenade, nadat de gemeenteraad had besloten dat B en W voorlopig zouden mogen blijven zitten.