De la Rúa krijgt niet alle bevoegdheden

Het Argentijnse Lagerhuis stemde gisterenochtend vroeg grotendeels in met het voorstel van president Fernando de la Rúa om de regering buitengewone bevoegdheden te geven om het land uit de economische crisis te tillen.

Aan het eind van een 14 uur durend debat stemde het Lagerhuis met 151 tegen 81 stemmen in met het overdragen van wetgevende bevoegdheden aan de president. Gisteren gingen de wetgevers door met de artikelsgewijze behandeling van het voorstel dat ook nog de Senaat moet passeren.

De la Rúa en zijn nieuwste minister van Economische Zaken Domingo Cavallo, hebben vorige week betoogd dat beslissende bevoegdheden noodzakelijk zijn om belastingen te verminderen, financiële markten te dereguleren, federale agentschappen te reorganiseren en in zijn algemeenheid bureaucratie te bestrijden om de overheidsuitgaven terug te brengen.

Maar de afgevaardigden verzetten zich tegen het weggeven van alle gevraagde bevoegdheden, waaronder de controversiële voorziening om wetten te decreteren die het mogelijk maken pensioenwetten aan te passen, arbeidshervormingen te verordonneren, lonen te verlagen en ambtenaren te ontslaan.

Cavallo betoogde dat het welslagen van het economisch plan van de regering afhangt van het overdragen van speciale bevoegdheden. Het Congres zou de regering alleen nog maar kunnen contoleren door middel van een speciale commissie waarin vertegenwoordigers van de twee grootste partijen zitting hebben.

Tegenstanders zeiden dat de speciale bevoegdheden ongrondwettig zijn en een bedreiging vormen voor de scheiding van de uitvoerende en wetgevende machten.

Cavallo werd vorige week dinsdag ingezworen als de derde minister van Economische Zaken in evenzoveel weken. Eerder was hij minister in dezelfde functie van 1991 tot 1996 en verantwoordelijk voor de opleving van de Argentijnse economie door de koppeling van de nationale peso aan de Amerikaanse dollar.