Conservatisme

In zijn bijdrage (NRC Handelsblad, 17 maart) wijst cultuurhistoricus Thomas von der Dunk op het nog niet gelegde geestelijk fundament voor het conservatisme als politiek handelen.

De beoogde conservatieve alliantie is meer dan de uiting van behoefte aan moreel reveil en burgerlijke gehoorzaamheid. Ze ziet op een revitalisering van de samenleving die aan het schouderophalen en zwijgen voorbij moet zien te komen. Die zich tot een behoudend pact verbinden zullen van eigentijdse modellen voor maatschappijvernieuwing gebruik gaan maken. De kracht van het conservatisme ligt niet in het terug willen naar weleer, maar in het weer aanboren en stroomrijp maken van de spirituele bronnen.

Het gezochte positieve geestelijk fundament van (de door Von der Dunk genoemde) behoudzuchtigen verdient een inniger betrachting.

Von der Dunk tokkelde een prelude op braafheid en deugd in een besmuikt gehouden sfeer. Het wachten is op de toon die de muziek van een nieuw politiek principe maakt. De geestelijke bronnen zijn niet opgedroogd. Christelijk gelovigen kunnen erop aangesproken worden een vruchtbare en creatieve bijdrage te leveren uit wat zij hebben bewaard. Zij zullen dat in de gefragmentariseerde maatschappij van thans samen met anderen doen. Sociaal-progressieve en cultureel-conservatieve partners komen dan afzonderlijk in beeld wanneer het om herbronning en verweer tegen droogstaan gaat.

Gelet op de gaten die in de beschaving vallen, zal er vandaag een sterke aandacht voor het behoud van de geestelijke erfenis moeten zijn.

    • B.H. Weegink
    • hervormd predikant Katwijk aan Zee