Cipiers Curaçao harder aangepakt

De Antilliaanse minister van Justitie Martha heeft sancties aangekondigd tegen gevangenbewaarders in de Koraal Spechtgevangenis op Curaçao die controle- en veiligheidsmaatregelen niet naleven. Gedetineerden blijken nog steeds vaak verboden waren zoals drugs en wapens te bezitten. Aanleiding voor de sancties is de recente ontsnapping van zes gedetineerden. Vijf van hen zijn nog voortvluchtig. Bij overtreding van de regels worden opzichters voortaan geschorst, bewakers krijgen een geldboete. Na meerdere overtredingen volgen zwaardere sancties.