Burgemeester van Volendam dient ontslag in

Burgemeester F. IJsselmuiden van Volendam en wethouder W. Visser (ruimtelijke ordening) treden af. De CDA-bewindslieden trekken hun conclusie uit een vanmorgen openbaar gemaakt rapport van de zogeheten commissie-Polak/Versteden, die in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Volendam onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de brand in café 't Hemeltje afgelopen nieuwjaarsnacht.

,,In het recente en verdere verleden zijn fouten gemaakt en is er sprake van tekortkomingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is'', schrijft IJsselmuiden vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad van Edam-Volendam. Hij heeft ook een persoonlijke overweging: ,,Ik heb in toenemende mate het gevoel de komende jaren niet meer goed als burgemeester van deze gemeente te kunnen functioneren, gelet op het leed van de slachtoffers, hun naasten en nabestaanden.''

Uit het rapport van de commissie, uitgevoerd door oud-lid van de Raad van State J.M. Polak en oud-griffier van de Staten van Noord-Holland C.J.N. Versteden, blijkt dat het gemeentebestuur van Volendam tot 1998 bewust de regels voor de brandveiligheid in de horeca niet heeft uitgevoerd. De brandpreventiemedewerker die in 2000 in dienst werd genomen stelde vast dat het zeker 10 jaar zou duren voordat alle 215 cafés en restaurants in Volendam brandveilig zouden zijn.

De commissie-Polak/Versteden werkt onafhankelijk van de commissie-Alders die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de oorzaak van de brand onderzoekt. Het gemeentebestuur van Volendam heeft begin jaren negentig wel aanstalten gemaakt om de regels voor de brandveiligheid uit te voeren. Toen bleek wat daarvoor van horeca-ondernemers werd geëist, werd dit initiatief `in de kiem gesmoord'. Ook na 1994, toen de regels voor de brandveiligheid wettelijk werden veranderd, hield het gemeentebestuur van Volendam `vast aan de lijn dat de regels niet werden uitgevoerd', ook al werd het door ambtenaren, brandweer en, vanaf 1996, door IJsselmuiden er op gewezen dat het de wettelijke plicht had om dat wel te doen. Tijdens de persconferentie vanmorgen in Volendam zei commissielid Versteden dat de burgemeester en de wethouder milieuzaken tot 1998, K. Schilder van Volendam '80, `wat dit betreft blijkbaar niet op één lijn zaten'.

Versteden wilde vanmorgen niets zeggen over het conflict dat hierover blijkbaar was tussen de burgemeester en de wethouder. ,,Dat soort conclusies laten we uitdrukkelijk over aan de politiek'', zei hij. Versteden wilde wel zeggen dat `met een anders handelend gemeentebestuur het denkbaar was geweest dat de brand in café 't Hemeltje niet had plaatsgevonden'. De commissie-Polak/Versteden vraagt zich af waarom Binnenlandse Zaken bij wet belast met de inspectie van de brandveiligheid nooit in actie is gekomen. Veel gemeenten, schrijft de commissie, zijn nalatig bij het naleven van de brandvoorschriften. Dat is volgens de commissie `breed bekend'.

De situatie in 't Hemeltje was niet levensgevaarlijk, zei commissielid Versteden vanmorgen. De brandpreventiemedewerker had dit woord in zijn brieven aan de eigenaar van 't Hemeltje, J. Veerman, gebruikt om hem meer onder druk te zetten. Versteden: ,,Hij wist hoe de man was.'' K. Schilder van Volendam '80, wethouder milieu tot 1998, wijst de conclusies van de commissie-Polak/Versteden van de hand. Hij vindt het rapport `onzinnig', zei hij vanmorgen na de persconferentie. Hij wilde de regels wel naleven, zei hij, maar het was `onmogelijk'. IJsselmuiden geeft donderdag in de gemeenteraad toelichting op zijn besluit.

PORTRET: pagina 2

DOSSIER VOLENDAM: www.nrc.nl

    • Jannetje Koelewijn