Burgemeester Smits blijft nog even

Het is overal vreselijk, maar bij ons is het het ergst. Die reflex geldt in Europa niet alleen voor dierziektes en overstromingen, maar ook voor telecomrampen. In Duitsland maakt men zich de meeste zorgen over Deutsche Telekom, de Fransen kijken met angst en beven naar France Telecom, en de Britten vinden British Telecom de zwakste broeder onder de voormalige Europese monopolisten. Dat slaat neer op de topmannen. Deutsche's Ron Sommer, France's Michel Bon en het executive duo van British Telecom, Peter Bonfield en Iain Vallance, hebben de kritiek op hun functioneren het laatste halfjaar horen aanzwellen.

In Nederland is de trots over de agressieve strategie van KPN tussen de grote Europese broeders omgeslagen in ongerustheid over de wankele financiële positie. Komt topman Paul Smits ook onder vuur? Nog niet. Vóór Smits pleit dat de overname van het Duitse E-Plus, de beslissing die KPN's overexpansie in werking zette, is genomen door zijn voorganger Wim Dik. Anderzijds ging onder Smits onder meer een fusie met Telefónica niet door, trok het Hongkongse Hutchison zich vorige zomer plots als betalende partner terug bij de Duitse UMTS-veiling en is het KPN, anders dan France Telecom, niet gelukt om zijn mobiele dochter snel naar de beurs te brengen. Bovendien kan een bewindsman zich niet te lang verschuilen achter het beleid van zijn voorganger – als Smits er überhaupt de man naar zou zijn om dat te overwegen.

Gisteren werd bekend dat twee topbestuurders, Joop Drechsel en Patrick Morley, opstappen bij KPN. Smits' positie ligt in handen van de raad van commissarissen van KPN. Drie van die zeven commissarissen zijn destijds aangezocht door de staat (in casu het ministerie van Verkeer en Waterstaat) om commissaris te worden. Een vierde, Herman Bruggink, kwam zelf als Reed Elsevier-topman onder grote druk om weg te gaan. De vijfde, Ad Scheepbouwer, is topman van KPN's voormalige zusterbedrijf TNT Post Groep, waar de zesde, Victor Halberstadt, eveneens commissaris is. Hoewel de commissarissen zich zonder twijfel onafhankelijk zullen opstellen, lijkt de groep er niet een die snel tot drastische daden overgaat. En al helemaal niet zonder ruggespraak met de grootaandeelhouder, het Rijk.

Zo blijft de Enschedese variant voorlopig de beste gok voor Smits' positie. De ramp voltrekt zich, hij is verantwoordelijk. Twee wethouders stappen op, maar burgemeester Smits blijft in touw. En zet zich zó in, dat iedereen hem van de weeromstuit in de armen sluit.

    • Maarten Schinkel