Bosnië: situatie mensenrechten `catastrofaal'

De situatie van de rechten van de mens in Bosnië is `volstrekt catastrofaal', zowel in de Servische republiek als in de moslim-Kroatische federatie. Dat zeiden gisteren de drie ombudsmannen (een Serviër, een moslim en een Kroaat) die in Bosnië werken. De corruptie is op elk niveau van de samenleving verstikkend, vluchtelingen die naar huis willen worden obstakels in de weg gelegd en de houding van de nationale en lokale overheid en 's lands rechtspraak jegens de rechten van burgers wordt gekenmerkt door ,,arrogantie en ignorantie''. ,,Geen enkele regering is tot nu toe bereid geweest de corruptie aan te pakken'', aldus de drie ombudsmannen.