Antarctica

In het artikel Een zeilschip van lichtblauw ijs (in de krant van donderdag 22 maart, pagina 23) staat onder het kopje informatie dat voor een bezoek aan Antarctica geen vergunning nodig is. Per 1 april treedt echter de Wet Bescherming Antarctica in werking. Dan moet voor een bezoek aan dat continent voortaan een vergunning worden aangevraagd bij Laser, een uitvoerende dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.