Zwiepende hals en golvende ribbenkast in mannensolo

Naast de voorstellingen die de groep van de Canadese choreografe Marie Chouinard in Nederland geeft van de serie intrigerende vrouwensolo's gemaakt in de periode 1978-1998, stond een eenzame presentatie van de bijna een uur durende mannensolo Des Feux dans la Nuit. Deze solo laat een andere Chouinard zien dan we gewend zijn van die eigenzinnige wereldbewoonster die met onbevangen puurheid de meest uitzinnige en bizarre dansen op het toneel zet. Het in 1999 gemaakte Des Feux dans la Nuit is meer bezonken en tegelijkertijd ook intiemer.

Het in een fel spotlicht gevatte lichaam van de danser heeft in al zijn stilheid een intense gespannenheid. De reflecterende strip op het kale hoofd tovert geheimzinige lichtschijnsels in de ruimte en de minutieuze acties in hand-, arm- en schoudergewrichten zuigen de aandacht naar zich toe. De spierbundels tonen een uiterst beheerste kracht en de door donkere make-uplijnen geaccentueerde aderen in hals en armen benadrukken nog eens extra dat het hier om dat wonderlijk fenomeen het menselijk lichaam gaat.

Er zijn veel van die stille momenten in de solo, maar er zijn evenveel fragmenten waarin alles wat maar kan bewegen in plotselinge uitbarstingen beweegt. Het hoofd tolt op een zwiepende hals, de armen maaien, de ribbenkast golft, deint en draait en de benen schieten door de ruimte. En dan zijn er na die explosies even plotselinge volmaakte stilstanden, waarin het getormenteerde lijf een vanzelfsprekende rust en harmonie laat zien. Dat alles wordt begeleid door een continue stroom van minimale tonen die componist en uitvoerder Robert Racine uit de piano laat klinken.

Op zichzelf zijn er geen opzienbarende vernieuwende choreografische vondsten of ideeën in Des Feux verwerkt, al vormt het slot waarin de verder niet bewegende danser op skates in vloeiende achtfiguren door de ruimte glijdt een verrassend en prachtig contrasterend gegeven. Dat de solo toch de aandacht zo'n klein uur lang weet vast te houden is mede te danken aan de intensiteit, subtiele expressiviteit, beheersing en de eenvoud van de uitvoerder Eliah Brown.

Voorstelling: Compagnie Marie Chouinard met Des Feux dans la Nuit. Choreografie: Marie Chouinard, muziek: Robert Racine, dans: Elijah Brown. Gezien: 23/3, Schouwburg Rotterdam.

    • Ine Rietstap