Rijksambtenaren mogen thuis gaan `telewerken'

Ambtenaren in dienst van de rijksoverheid kunnen vanaf 1 juni thuis gaan telewerken. Verantwoordelijk minister De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft hierover afspraken gemaakt met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel.

Werknemers die thuis willen werken kunnen volgens deze afspraken bijvoorbeeld rekenen op extra voorzieningen zoals een computer, fax en mobiele telefoon, een vergoeding van telefoon- en internetkosten en inrichting van een werkplek thuis of vergoeding voor gebruik van een al bestaande werkplek thuis (maximaal 132,22 gulden bruto per maand). Ambtenaren die thuis al een pc hebben staan waarop ze kunnen telewerken, krijgen een maximale vergoeding van 50 gulden bruto per maand.

Het openstellen van een telewerkregeling past in het streven van De Vries om de overheid aantrekkelijker te maken als werkgever. ,,In een moderne rijksdienst, waar actief wordt ingespeeld op de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie biedt, krijgt telewerken — in de zin van plaats- en tijdonafhankelijk werken — een prominentere rol'', aldus een verklaring van het ministerie. ,,Op de werkgever rust in dat geval de logische plicht om zijn werknemer in staat te stellen de functie uit te oefenen en deze op zijn kosten te voorzien van alle benodigde voorzieningen.''

Ambtenaren moeten zelf onderling met hun chefs uitmaken wie waarom en wanneer mag gaan telewerken. Dit kan uiteenlopen van incidenteel een paar uur tot structureel één of meer dagen of zelfs alle dagen thuiswerken. De chefs moeten afwegen wat de financiële consequenties van het telewerken zijn, maar ook de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde werk in de gaten houden, alsmede de motivatie van de werknemers en de continuïteit van de organisatie.

Ook worden in de regeling afspraken gemaakt over de beveiliing van de informatie die de telewerkers gebruiken. Op 1 september moeten dergelijke afspraken in een departementale regeling zijn vastgelegd. Ook de privacy van werknemers die thuis werken moet daarin worden vastgelegd.

Overigens is bij Binnenlandse Zaken niet bekend hoeveel ambtenaren thuis willen werken.