`Minister, red de veestapel!'

De boeren smeken `Den Haag' hun dieren preventief te vaccineren. Minister Brinkhorst wil dat óók, maar alléén in Europees verband.

,,Minister, dit gaat fout! Laat Europa barsten. Red de Nederlandse veestapel!'' De dramatische toon van de oproep waarmee boer Hasting via een zelfgemaakt filmpje gisteravond het NOS-journaal haalde, illustreert de snel oplopende emotionele druk op de discussie over preventieve vaccinatie. Het is het directe gevolg van de uitvoering van het nu geldende Europese beleid om mond- en klauwzeer in te dammen: de preventieve ruiming – lees vernietiging – van tienduizenden gezonde dieren die dreigen besmet te worden, maar het (waarschijnlijk) nog niet zijn.

Het beeld van brandstapels is in Nederland niet nodig om de emoties hoog te laten oplopen. Na de eerste spontane stro-verbrandingsacties van boeren in het weekend, riepen vanmorgen al zeven afdelingen van de noordelijke land- en tuinbouworganisatie NLTO op tot nieuwe `rooksignalen' vanavond. De acties kunnen rekenen op landelijke steun, zodat de roep om het `reddende spuitje' verrder zal aanzwellen.

Maar tegelijk trekt zowel hoofdorganisatie LTO-Nederland in Den Haag als minister Brinkhorst aan de rem: preventieve vaccinatie willen wij ook, zeggen ze, maar alléén in Europees verband. Anders is het zelfmoord: de veehouderij, en vooral de varkenshouderij en de kalverhouderij gaan onmiddellijk failliet als Nederland op eigen houtje gaat vaccineren.

Achtergrond daarvan is de exportsituatie: `verre markten' als de Verenigde Staten en Japan weigeren gevaccineerde dieren, omdat zij zonder ziek te zijn het virus toch mee kunnen dragen. Dat meedraag-risico is overigens de reden dat dieren in de dierentuinen ook gevaccineerd moeten worden – morgen praat de EU hierover.

Als Europa de hele vee

stapel vaccineert, waar Brinhorst vertrouwen in heeft, gaan de verre markten dicht, maar blijft vervoer binnen Europa mogelijk. Daarmee wordt dus ook `het gesleep' met dieren, een besmettingsrisico, minder. Maar als Nederland ,,geïsoleerd'' vaccineert, gaan de grenzen ook voor binnen-Europese export voor lange tijd dicht. Dat is volgens Brinkhorst en LTO economische zelfmoord.