Geen quota minderheden Britse musea

De Britse regering ziet ervan af musea en andere kunstinstellingen voor te schrijven welk percentage van de bezoekers uit minderheden moet bestaan. Dit meldt The Sunday Telegraph.

Vorig jaar gaf de regering de instellingen opdracht de minderheden te tellen. Als de musea niet aan de voorwaarden zouden voldoen, zouden zij op hun subsidie worden gekort. Sommige musea in Londen werden geconfronteerd met de eis dat van elke vijf bezoekers er twee tot een etnische minderheid, de lagere sociale klassen, de jeugd of de gepensioneerden zouden moeten behoren.

De musea en galleries waren verbolgen over de maatregel. Zij vonden de richtlijn praktisch onuitvoerbaar. In de nieuwe richtlijnen van het ministerie van Cultuur wordt niet meer over de `minderhedenquota' gesproken.