Duo stopt met bemiddeling in conflict bij NS

De commissie-Blankert/Stekelenburg stopt haar poging om het conflict bij de Nederlandse Spoorwegen op te lossen. ,,Wij kunnen u op dit moment niet verder van advies dienen'', hebben de bemiddelaars vanmorgen meegedeeld aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Netelenbos, op reis in China, wil dat de NS-directie ,,per omgaande'' laat weten wat ze gaat doen om de commissie weer aan het werk te krijgen. De minister heeft dit aan de Tweede Kamer meegedeeld. De commissie is inderdaad bereid door te gaan als de NS-directie zich soepeler opstelt.

Commissielid Blankert wijt het mislukken van de bemiddelingspoging aan de weigering van de NS-directie om de procesvereenvoudiging, aangeduid met `rondje om de kerk', op te schorten, zoals de commissie vorige week had aanbevolen. De NS-top stemde alleen toe in aanpassingen achteraf. Dat bood Blankert en Stekelenburg te weinig perspectief om door te gaan. Zij hadden eerder die week in een tussentijds advies alle betrokken partijen met klem gevraagd om ,,deadlines en dreigingen'' van tafel te halen.

Blankert zei vanmorgen dat de minister er goed aan zou doen de raad van commissarissen van de NS bijeen te roepen. Volgens hem is er te veel wantrouwen in de organisatie.

In de brief aan de minister schrijven de bemiddelaars: ,,Mochten zich de komende dagen veranderingen voordoen die uitzicht bieden op constructief overleg tussen betrokken partijen, dan zijn wij bereid tot andere advisering te komen.''

De vakbonden reageren teleurgesteld. Een woordvoerster van FNV Bondgenoten zegt dat de kans op acties nu groot is. Donderdag hebben de leden van de bond overleg hierover. Machinistenbond VVMC voorspelt ,,chaos'' nu de commissie is opgestapt. De meeste personeelscollectieven hebben zich inmiddels, op aanraden van de commissie, opgeheven.