Deel besmet vee nog niet achterhaald

Vijftien van de veetransporten vanuit de met mond- en klauwzeer besmette rustplaats in Frankrijk, zijn nog niet achterhaald. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw heeft dat vanmorgen meegedeeld.

De Nederlandse gevallen van mond- en klauwzeer zijn terug te leiden tot een dierenrustplaats in het Franse departement Mayenne, waar Ierse kalveren in de nacht van 23 op 24 februari hebben overnacht, voor ze naar Sprang-Capelle werden vervoerd. De boerenorganisatie LTO-Nederland overweegt de importeurs aansprakelijk te stellen voor het ,,spoor van vernieling'' dat ze door Nederland hebben getrokken, omdat ze hun route via het besmette Mayenne ,,willens en wetens'' lange tijd hebben verzwegen, aldus voorzitter C. van Gisbergen van de LTO-vakgroep varkenshouderij.

In Nederland is de Gezondheidsdienst voor Dieren vanochtend begonnen met de toediening van noodvaccinaties rond twee van de vijf met mond- en klauwzeer besmette bedrijven, in Oene en Nijbroek. Dieren in een straal van één kilometer rond de besmette bedrijven krijgen een inenting.

De noodvaccinaties werden dit weekeinde toegestaan door de Europese Commissie. Het gaat om inenting van dieren die toch zullen worden afgemaakt en vernietigd wegens besmettingsgevaar. De maatregel is bedoeld om de destructiebedrijven en de medewerkers van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV), die de dieren moeten afmaken, tijdelijk te ontlasten.

Acht andere boerenbedrijven gelden inmiddels als verdacht. Het gaat in alle gevallen om boerderijen met hetzij runderen, schapen of geiten, of een combinatie van deze veesoorten.

Rond de besmette bedrijven in Fortmond en Welsum (gemeente Olst), in Nijbroek en rond twee bedrijven in Oene is een zone van tien kilometer afgezet waarbinnen vervoersbeperkingen gelden.

De minister van Landbouw van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, B. Höhn, heeft Nederland ter verantwoording geroepen. Op de website van het ministerie staat dat Höhn een verklaring eist voor het feit dat ,,kort voordat bekend was dat bedrijven verdacht waren van besmetting met mond- en klauwzeer, het aantal diertransporten vanuit Nederland naar de Bondsrepubliek met sprongen is gestegen. Sinds begin februari zijn meer dan 200.000 dieren via Nederland ingevoerd.'' Vanochtend kon het ministerie geen reactie geven op die mededeling.

Op diverse plaatsen in Nederland is dit weekeinde geprotesteerd tegen het doden van gezonde dieren. Boeren verbrandden strobalen. In Lelystad demonstreerden veertig mensen bij het onderzoeksinstituut ID-Lelystad, waar het vaccin tegen mond- en klauwzeer wordt geproduceerd.

Het vervoersverbod is in het weekeinde negen keer overtreden. Vrijdag gingen nog 33 veetransporten de weg op, ondanks het verbod. Ook recreanten hebben zich in het algemeen goed gehouden aan het verbod om natuurgebieden te betreden, aldus Staatbosbeheer.

DIERENMOTELSpagina 7