Cultuurraad: omroepmuziek reorganiseren

De Raad voor Cultuur stemt in een vanmorgen uitgebracht advies aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) in met de voorstellen van de Commissie-Hierck om het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) met ingang van het seizoen 2004-2005 te reorganiseren. Dat zou gepaard gaan met het opheffen van 70 arbeidsplaatsen. Het MCO moet daarvoor uiterlijk 1 januari 2002 plannen presenteren.

Volgens de Raad is de programmering van de omroeporkesten nu te weinig bijzonder en lijkt die te veel op die van de `gewone' orkesten. Bovendien zijn de omroeporkesten de laatste jaren steeds meer op de normale concertpodia gaan spelen en vormen ze daardoor een concurrentie voor de reguliere orkesten, die – anders dan de omroeporkesten – de verplichting hebben voldoende kassa-inkomsten te genereren.

Volgens de Raad voor Cultuur is inkrimping van het MCO ,,onvermijdelijk'' omdat ,,het volharden in oude structuren zonder oog en oor te hebben voor een veranderende muziekcultuur op lange termijn omherstelbare gevolgen zal hebben''.

De vrijkomende middelen moeten bij het MCO worden aangewend voor een betere artistieke regie. Die moet leiden tot ,,een sterkere artistieke profilering, het terugdringen van overcapaciteit, een einde aan oneerlijke concurrentie en het meer putten uit het rijke muzikale aanbod van buiten de omroep.'' De Raad verwerpt de vrees van het Amsterdamse Concertgebouw en de Matinee op de Vrije Zaterdag dat door inkrimping van het MCO een capaciteitstekort op belangrijke podia zou ontstaan.

De Raad voor Cultuur vindt dat ingrijpen bij het MCO mogelijk is omdat het MCO steeds meer onderdeel is geworden van het reguliere orkestbestel. De Raad pleit ervoor het Muziekcentrum van de Omroep om te vormen tot een Muziekcentrum voor de Omroep. Met de Commissie-Hierck is de Raad voor Cultuur van mening dat het MCO een centrale artistieke leiding moet krijgen. Die heeft niet tot taak de zendgemachtigden haar artistieke wil op te leggen, maar om de inzet van de formaties artistiek en logistiek beter op elkaar af te stemmen. In de claims van de zendgemachtigden op de omroeporkesten moet het gelijkheidsprincipe worden losgelaten.