`Toch meer open postkantoren'

Postbedrijf TPG en de Postbank (ING) hebben inmiddels een derde voorstel gedaan voor de sluiting van Postkantoren. In een eerste voorstel wilden de bedrijven het aantal postkantoren die alle postdiensten aanbieden verlagen van 1.675 naar 800. Een tweede voorstel begin maart behelste 878 kantoren, gisteren hebben ze beloofd ruim 900 postkantoren met een volledig assortiment open te houden. De Tweede Kamer verzocht de bedrijven minder vestigingen te sluiten, omdat vooral mensen die op het platteland wonen hier de dupe van zijn. Volgens TPG is voor 85 procent van de mensen die in dunbevolkte gebieden wonen, zo'n kantoor binnen gemiddeld vijf kilometer bereikbaar, maximaal dertien kilometer.