Sos sms sos sms

Nokia heeft nu een toestelletje waar je op kunt sms'en zonder dat je, om de juiste letters over te seinen, twee of drie keer op hetzelfde knopje hoeft te drukken. Er zijn immers maar acht cijferknopjes voor 26 letters. Maar dit nieuwe toestel kent Nederlands en raadt welk woord je met een bepaald getal wilt intikken. Heel knap, maar soms kan het misgaan.

Zo kreeg ik laatst van mijn echtgenote de boodschap: SETTER JAAGT GEWOND MET APIN EN REPT KNIE. Ik snapte er niets van. Ik jaag namelijk nooit, dus hebben we geen setter en die setter kent geen apin en rept nimmer.

Maar wat ze had willen zeggen was: PEUTER LACHT GEZOND MET BRIO EN PEST LOGÉ.

Even later teleseinde Willem Wessel mij: OME KNOKT NUNIEK MET JABROER. Hij wilde mij berichten: MOE KOOKT VOGEL MET KAASMES.

Het bevel: ALLE KOFFERS OP CURACAO AFPOETSEN! werd per ongeluk: ALLE LOEDERS OP BOSBAAN BESMEUREN! wat vervelende gevolgen had.

U weet dat de sms veel wordt gebruikt voor seksuele rapportage. Dan is het pech wanneer de boodschap DE CURVE SPOOKT EN DANST. DE ROEDE TRILDE TOT DE GEUR BEKOELDE per ongeluk aankomt als: DE BUSTE PRONKT EN DAMPT. DE SNEDE VRIJDE TOT DE HEUP AFKNELDE, want dat is heel wat anders.

GISSE YUPPEN GAPPEN PARFAITE KIPKARREN EN GOKKEN OP CRACK arriveerde met het slimme apparaatje als: HIPPE ZUSSEN HAPPEN RASECHTE LIPLAPPEN EN HOLLEN OP ASBAK, wat mij minder zinvol voorkomt.

FINNEN KUNNEN SPANNEN. Of: DIMMEN JUFFEN PRAMMEN? HOBO PREEKT MET JAVAAN, of: IMAM SPEELT MET LAVABO? TAAL RAGDE STARHEID UIT, zag er poëtisch uit, maar men wilde klagen: VAAK SCHEE SUBSIDIE UIT.

PINNEN MET PASSEN SUCCES GEEFT SHRAPNEL, of was het: SIMMEN MET RASPEND RUBBER HEEFT PISBROEK?

BRAAIEN POFFEN, SNERPTEN OBENEN? Of gaat het om: APACHEN SPOEDDEN, ROEPSTEM NADOEN?

Een vriend heeft uitgerekend: meer dan 11.000 woorden hebben een verwarrend ander woord met dezelfde code. Als u 7667 intikt kan dat betekenen: pomp, pons, poos, romp, roor, roos, snor, somp, en soms soos. Als u het niet gelooft of als u niet aan sms doet, geef ik u de groepjes letters die bij de cijfertoetsen horen:

2: ABC 3: DEF 4: GHI 5: JKL

6: MNO 7: PRS 8: TUV 9: WYZ