SCHOLIEREN ERGEREN ZICH AAN SCHOOLCOMPUTERS

Kinderen gebruiken de computers thuis heel anders dan op school en ze ervaren het gebruik ook heel verschillend. Op school zijn computers saai, maar thuis is computeren leuk, zo blijkt uit een Brits onderzoek onder 855 scholieren tussen de 9 en 14 jaar. Het gaat om een onderzoek van de Universiteit van Bristol, onder leiding van prof. Rosamund Sutherland. De meeste scholieren hebben een hekel aan computergebruik op school omdat hun daar veel te precies wordt voorgeschreven hoe ze met het apparaat moeten omgaan. En er is geen tijd voor spelenderwijs ontdekken van informatie of van hoe de computer werkt. Thuis leren de kinderen omgaan met de computer vooral door hulp te vragen aan familie en vriendjes. De kinderen doen er vooral spelletjes.

Verder wekt het irritatie dat de computers op school veel langzamer zijn dan de machines die de leerlingen thuis hebben. Een andere reden voor ergenis is de lange wachttijd om de computer te kunnen gebruiken. Ook thuis bestaan er overigens vaak uitgebreide regels om toegang tot de computer te verdelen over de aanwezige kinderen, zeker wanneer er jongens èn meisjes in het gezin zijn. Want de jongens hebben nogal de neiging voor te dringen, aldus Sutherland.

www.esrc.ac.uk

    • Hendrik Spiering