Privacy

Niet alleen mensen, ook bedrijven hebben recht op privacy. Daarom mogen de premiebetalers niet weten welke bedrijven het meeste gebruik maken van de WAO voor het afstoten van personeel. Sociale Zaken mag geen namen noemen van de recordhouders in arbeidsongeschiktheid. We mogen wel weten welk soort bedrijven het meeste WAO-geld opmaken. Dat zijn schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus. En niet te vergeten de overheid zelf. Bovenaan de zwarte lijst van WAO-gebruikers prijken ook ziekenhuizen en scholen. Die klagen nu over een tekort aan verpleegkundigen en leerkrachten. Geen wonder. Het personeelstekort kan worden verkleind door een zuiniger beroep op de WAO. Waarom geen openbare lijst WAO-grootverbruikers? De FNV heeft in een brief aan Sociale Zaken gevraagd om de wettelijk verankerde anonimiteit van bedrijven op te heffen. Maar dat past niet in de overlegcultuur, waar iedereen de namen wel weet maar niet noemt. Privé is niet alleen het huis, maar ook het bedrijf.

    • Maarten Huygen