Overleg over behoud studie in Friese taal aan de UvA

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) trekt het besluit om de doctoraalopleiding Fries te schrappen, voorlopig in. Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en de universiteit bespreken momenteel hoe Fries een goede plaats in het onderwijs en onderzoek aan de universiteit moet krijgen.

De opleiding Fries zou moeten worden ingepast in de nieuwe opleiding frisistiek, de wetenschap die onderzoek doet naar de Friese taal en cultuur. Het college van bestuur wil voorkomen dat het opheffen van de doctoraalopleiding Fries als een zwaard van Damocles boven het tot nu toe constructieve overleg hangt.

De univeriteit gaf eerder aan de doctoraalopleiding Fries per september 2002 op te heffen. De provincie Friesland probeerde dit nog met een kort geding tegen te houden. Maar de president van de rechtbank in Amsterdam stelde dat het besluit van de UvA alleszins redelijk was.

De opleiding Fries in Amsterdam trekt jaarlijks slechts een handjevol studenten, in sommige jaren zelfs geen enkele. Ook aan de Rijksuniversiteit Groningen kan Fries worden gestudeerd.