`Overheid in gebreke, niet schuldig'

Het kabinet neemt de volle verantwoordelijkheid voor het falen van de overheid in de aanloop naar de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei vorig jaar.

Dat heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken) gisteren gezegd in een toelichting bij de uitvoerige reactie van het kabinet op het rapport van de commissie-Oosting. Maar het moet niet worden gezien als een schuldbekentenis, voegde hij daar aan toe.

Het kabinet deelt de conclusie van Oosting dat de rijksoverheid zowel ,,in haar rol van adviseur, vergunningverlener en toezichthouder als in haar rol van (mede)verantwoordelijke voor de regelgeving met betrekking tot vuurwerk tekort is geschoten''.

Oosting voegde daar direct aan toe dat ,,vooral'' het adviesbureau van Defensie en de Rijksverkeersinspectie (Verkeer en Waterstaat) in gebreke waren gebleven. ,,Het waren bij de rijksoverheid juist deze twee instanties die ten aanzien van S.E. Fireworks de belangrijkste rol hadden te vervullen'', stelt Oosting vast. Maar ook de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, VROM en Sociale Zaken kregen verwijten.

De commissie-Oosting wilde echter bij geen van de betrokken instanties de zwaarste verantwoordelijkheid leggen voor de ramp, waarbij 22 doden vielen en een woonwijk werd weggevaagd. Het kabinet kiest dezelfde benadering: ,,Zo er al een zwaartepunt valt aan te geven dan is dat niet relevant voor het oordeel over eigen handelen van de overheden in politiek-bestuurlijke zin.'' De Vries: ,,De ministeriële verantwoordelijkheid is totaal, zonder mitsen en maren. En zo gaan we ook naar de Tweede Kamer.'' Het debat over de reactie van het kabinet zal eind deze maand worden gehouden.

Het kabinet ziet het volgens De Vries als zijn plicht ,,er voor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt''. Het veiligheidsbeleid staat ondanks aanvankelijke scepsis bij de overheid nu ,,bovenaan de agenda''. De minister zei dat hij er sinds de ramp iedere dag mee bezig is geweest.

Het kabinet heeft op basis van de aanbevelingen in het rapport van de commissie-Oosting een plan met negentig activiteiten en maatregelen ontwikkeld. Die hebben vooral betrekking op wet- en regelgeving, controle en toezicht. De inspecties voor Brandweer en Rampenbestrijding en voor de Politie worden versterkt. Er komt een onafhankelijke Technische Adviesraad voor gevaarlijke stoffen, de controle op vergunning wordt versterkt. Ter bevordering van de helderheid wordt het ministerie van VROM verantwoordelijk voor de coördinatie van het externe veiligheidsbeleid. ,,Welke instantie is waar precies voor verantwoordelijk. Dat moet duidelijk zijn'', aldus De Vries.

Het kabinet wijst een onderzoek naar mogelijkheden om ook immateriële schade bij slachtoffers van de vuurwerkramp te vergoeden, af. Volgens De Vries is de begrenzing van een dergelijke regeling niet te bepalen.