Mond- en klauwzeer 4

De foto op pagina 3 in deze krant van 16 maart betreffende het doden van gezonde en onschuldige schapen te Hoogmade is schokkend en ontluisterend. Mede in de samenhang van BSE-crisis, diermeelvoeding, `opruiming' van dieren om economische redenen en wat dies allemaal meer zij, komt bij mij de bijbeltekst van koning Salomo uit Spreuken 12:10 naar boven.

Bijna drieduizend jaar geleden tekende de koning ter lering van het nageslacht op dat `de rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee, maar dat de barmhartigheid der goddelozen wreed is'. Men zou haast gaan denken dat deze woorden tevergeefs zijn gesproken.

    • K. Baas