Mond- en klauwzeer 2

Het lijkt wel of de Zwarte Dood door Europa waart. Ditmaal niet voor mensen maar voor dieren. En niet omdat het niet anders kan, maar omdat wij mensen dat zo beslissen. De laatste jaren worden hele veestapels afgemaakt omdat varkenspest, BSE, en nu MKZ bedreigend zijn voor de volksgezondheid. Is dit nu werkelijk nodig? Vroeger werden dieren – en mensen – ingeënt. Dieren werden alleen afgemaakt als bleek, dat zij daadwerkelijk ziek waren. Nu worden hele stallen op voorhand `geruimd'. Schamen wij ons niet? Natuurlijk besef ik terdege, dat deze slachtingen op de boerderijen waarschijnlijk weinig verschillen van de `afwerking' in de slachthuizen. Maar voor de boeren moet het een nachtmerrie zijn hun dieren als oud vuil langs de kant van de weg te zien liggen.

Ik heb als kind mond- en klauwzeer gehad. Het was geen leuke ervaring, maar ook niet levensbedreigend. Daarom vermoed ik dat er een andere reden achter al deze ruimingen schuilt. De Europese veestapels zijn te groot. En dat terwijl het plan-Mansholt de boeren er toentertijd toe gedwongen heeft grootschalig vee te gaan fokken. Nu is dat uit de hand gelopen en moet er een `nette' oplossing gevonden worden om de EG van deze enorme veestapels te verlossen. Vooral Frankrijk vindt het prima zo. De EU betaalt en Parijs is van het probleem af.

Het lijkt wel of mens en dier alleen maar commerciële waarde in de EU hebben. Mensen ontsla je als je ze niet meer nodig hebt en dieren maak je af. Ik heb hier geen woorden voor.

    • Pauline Bleeker