Melk mag weer worden gehaald

Vanaf vandaag 12.00 uur wordt het vervoersverbod voor dieren en dierlijke producten versoepeld. Rond vijf besmettingshaarden blijven gesloten gebieden bestaan van tien kilometer omtrek waarin strengere regels gelden. Wat mag er weer?

Melk mag weer bij bedrijven worden opgehaald. Binnen de gesloten gebieden mogen alleen aparte melkauto's de melk ophalen. Deze melk gaat naar aparte melkfabrieken en wordt dubbel verhit.

Pluimvee mag weer naar het slachthuis, ander vee niet. In het hele land gelden strikte regels voor reiniging en ontsmetting van de transporten, die beperkt moeten blijven tot geïsoleerde ritten tussen het pluimveebedrijf en de slachterij.

Paardrijden mag weer in het hele land.

Bedrijven met alleen pluimvee en paarden mogen weer bezoek ontvangen – evenals maneges. Op bezoek gaan bij een veehouderijbedrijf met varkens, schapen, geiten en runderen, blijft in het hele land verboden.

Diervoer mag weer worden vervoerd van de voerfabrikant naar de veehouderij. Ook hier geldt: afzonderlijke transporten en strenge regels voor reiniging en ontsmetting van de voertuigen.

Mest mag alleen buiten de ingesloten gebieden weer worden vervoerd. Binnen de gesloten gebieden moet boeren hun mest op het eigen bedrijf opslaan, eventueel in tijdelijke mestbassins. Pluimveebedrijven in de tien kilometerzones mogen wel mest afvoeren.

Het vervoer van sperma van stieren, varkens, geiten mag weer, maar niet in de gesloten gebieden. De inseminator mag echter niet op het bedrijf komen, want bezoeken aan bedrijven met evenhoevige dieren blijft verboden.

De export van vlees en vleesproducten, melk en melkproducten mag vanaf volgende week weer. Voor de `besmette' provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant gelden speciale regels, zoals dubbele verhitting van melk.

Paarden mogen weer worden geëxporteerd.