MEDICINALE PLANTEN

In `Medicinale kruiden' in de bijlage W&O van 10 maart worden planten voorgesteld als veilige en goedkope fabrieken voor geneesmiddelen op basis van menselijke eiwitten. Wageningse onderzoekers hebben een eerste stap in die richting gezet, door het gen voor menselijk galactosyltransferase in een tabaksplant in te bouwen. De methode zou veel veiliger zijn dan de productie van eiwitten in dierlijke cellen. Planten hebben immers geen last van prionen en virussen die dierlijke cellen kunnen besmetten.

Ik vraag mij echter af of door dergelijke ingrepen planten niet gevoelig zouden kunnen worden voor virussen van menselijke of dierlijke oorsprong. Het meest verontrustend zijn de plannen om de genen voor de productie van siaalzuur in planten in te bouwen. Het griepvirus en diverse andere micro-organismen bezitten een speciaal eiwit waarmee zij zich vasthechten aan de siaalzuurgroepen op het oppervlak van de cellen van hun gastheer (zie ook op internet: www.glycoforum.gr.jp/science/word/glycolipid/GLB01E.html en plab.ku.dk/tcbh/Lectins12/Hirmo/paper.htm).

Daarmee is nog niet gezegd dat het griepvirus of een andere ziekteverwekker zich in gemodificeerde planten zou kunnen vermenigvuldigen. Het risico kan echter voorshands niet worden uitgesloten. Ik denk dat de verschillen in suikergroepen een belangrijke barrière vormen voor het overspringen van virussen van dier naar plant, en dat dat maar beter zo kan blijven.

    • Ad Antonissen Oudenbosch