Landbouw laks bij zoeken besmet vee

Het ministerie van Landbouw had een week eerder de oorzaak van mond- en klauwzeer in Nederland kunnen achterhalen. Controleurs van het departement verzuimden de route van besmet vee na te gaan.

Dat bevestigt de verantwoordelijke ambtenaar op het ministerie, directeur Veterinaire Zaken G. Koopstra. Achteraf had controle van de vervoersroute ,,misschien uitbraken kunnen voorkomen''.

Een zending van 75 kalveren uit Ierland met bestemming Oene raakte in februari in een dierenmotel in het Franse departement Mayenne besmet met mond- en klauwzeer. Controleurs van Landbouw lieten na de route van deze kalveren te verifiëren, toen op 15 maart bij geiten op het Oenense bedrijf de eerste verdenking van de ziekte in Nederland werd vastgesteld. Als die dag traceringsonderzoek was gedaan, zou zijn ontdekt dat de kalveren - die sinds 24 februari op de boerderij waren - gelogeerd hadden in de Mayenne, waar de uitbraak op 13 maart was vastgesteld.

Het ministerie verzuimde de importeur van de Ierse kalveren, veehandel W. Nicolay uit Balk, te bellen. Nicolay: ,,Als ze dat gedaan hadden, dan had ik meteen bij de Ierse leverancier nagevraagd waar de kalveren verzorgd waren tijdens hun reis.'' Volgens Koopstra was de informatie van Nicolay ,,niet nodig''. Uiteindelijk meldde het Franse ministerie van Landbouw op 21 maart per fax aan Den Haag dat de dieren langs de rustplaats in de Mayenne waren gekomen.

Minister Brinkhorst stelde gisteravond een ultimatum aan vier vee-importeurs die volgens hem weigerden mee te werken aan het vaststellen van de route van de twee andere zendingen van Ierse kalveren die mogelijk via de Mayenne zijn gekomen. Hij dreigde hun bedrijven te laten ruimen. Een van de betrokken importeurs, Jan Dijkgraaf in Doornspijk, ontkent niet te hebben meegewerkt. ,,Ik werd donderdagmiddag voor het eerst gebeld door de RVV (Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, red.). Toen heb ik meteen alle gevraagde informatie over de route gefaxed.'' Gisteravond kreeg hij onverwacht bezoek van de Algemene Inspectiedienst. Dijkgraaf ontkent op de hoogte te zijn gebracht van dreiging met ruiming. Op 22 februari importeerde Dijkgraaf 161 kalveren uit Ierland via Frankrijk. Ze zijn volgens hem niet door de Mayenne gekomen.

Minister Brinkhorst liet gisteren 39 bedrijven blokkeren die mogelijk met het virus in aanraking zijn gekomen. Tegelijk kondigde hij aan dat het vervoersverbod vandaag wordt versoepeld voor pluimvee, diervoer, melk en mest. In ringen van tien kilometer rond besmette en verdachte bedrijven in Olst, Oosterwolde, Maren-Kessel, Sprang en Beesde blijven strengere regels van kracht. De Europese Commissie gaf Nederland gisteren toestemming noodenting rond besmettingshaarden toe te passen.

    • Joep Dohmen
    • René Moerland